Gwarancja

OGRANICZONA GWARANCJA
NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA I MOŻE ON
MIEĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU.
NINIEJSZĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĘ MOŻNA RÓWNIEŻ ZNALEŹĆ W INTERNECIE POD ADRESEM
WWW.GO4X4.EU/GWARANCJA LUB W DOKUMENTACJI DOŁĄCZONEJ DO PRODUKTU.
GWARANTUJEMY, ŻE W OKRESIE GWARANCYJNYM PRODUKT BĘDZIE WOLNY OD WAD
MATERIAŁOWYCH I PRODUKCYJNYCH.
OGRANICZAMY CZAS TRWANIA I ŚRODKI PRAWNE WYNIKAJĄCE ZE WSZYSTKICH
DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ
I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DO CZASU TRWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ
GWARANCJI UMOWNEJ. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA CZASU TRWANIA
DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA
DO UŻYTKOWNIKA.
NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADLIWE TOWARY JEST OGRANICZONA DO NAPRAWY, WYMIANY
LUB ZWROTU KOSZTÓW, JAK OPISANO PONIŻEJ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU GWARANCYJNYM.

OSTRZEŻENIE: Ani TeraFlex, Inc., ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub obrażenia cielesne bezpośrednio lub pośrednio wynikające z użycia lub braku
wiedzy co do zastosowania niniejszych produktów. Przed użyciem użytkownik powinien
określić przydatność produktu(ów) do zamierzonego(ych) zastosowania(ń). Użytkownik ponosi
wszelką odpowiedzialność i ryzyko związane z powyższym.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NINIEJSZEJ GWARANCJI?

TeraFlex, Inc. („my”) rozszerza niniejszą ograniczoną gwarancję wyłącznie na konsumenta, który pierwotnie zakupił produkt („użytkownik”). Nie obejmuje ona kolejnego właściciela lub innego
nabywcy produktu.

ZAKRES NINIEJSZEJ GWARANCJI

Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne produktu TeraFlex
zakupionego przez użytkownika („produkt”) w poniżej określonym okresie gwarancyjnym.

CZEGO NIE OBEJMUJE NINIEJSZA GWARANCJA?

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń spowodowanych podczas/w
wyniku: (a) transportu; (b) przechowywania; (c) niewłaściwego użytkowania; (d) nieprzestrzegania
instrukcji dotyczących produktu lub niewykonywania czynności z zakresu prewencyjnego utrzymania
ruchu; (e) modyfikacji; (f) nieautoryzowanych napraw; (g) normalnego zużycia; (h) wykończenia
produktu; (i) niewłaściwie zainstalowanych lub użytkowanych produktów; (j) niewłaściwego
utrzymania ruchu produktów; (k) produktów używanych do przeprowadzania wyścigów lub
zawodów; lub (l) powstałych z przyczyn zewnętrznych, takich jak wypadki, nadużycia, zaniedbania lub
inne działania lub zdarzenia pozostające poza naszą uzasadnioną kontrolą.

Gwarancja zostaje UNIEWAŻNIONA w następujących przypadkach: (a) niewłaściwa instalacja; (b)
niewłaściwe utrzymanie ruchu produktu; (c) użytkowanie produktu do przeprowadzania wyścigów
lub zawodów; (d) zaniedbanie lub nadużycie.

OKRES GWARANCJI

Niniejsza ograniczona gwarancja rozpoczyna się w dniu zakupu i trwa w sposób określony poniżej
(„Okres gwarancji”). Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu w przypadku naprawy lub wymiany
produktu. Możemy dokonać zmiany dostępności niniejszej ograniczonej gwarancji według własnego
uznania, ale wszelkie zmiany nie będą obowiązywały z mocą wsteczną. Wszystkie powyższe
gwarancje są ograniczone do pierwotnego nabywcy i pierwotnego pojazdu, w którym produkt został
zainstalowany:

Dożywotnia gwarancja:

 • Następujące elementy zawieszenia: sprężyny śrubowe, odbojniki, wahacze, drążki poprzeczne, drążki i łączniki oraz tuleje IR
 • Amortyzatory 9550: amortyzatory i stabilizator
 • Następujące elementy układu kierowniczego: przegub kulowy, drążek kierowniczy, drążek poprzeczny, końcówki drążka kierowniczego, zestaw dużych hamulców, zestawy dużych tarcz i przewody hamulcowe.
 • Następujące elementy opancerzenia nadwozia: płyty ochronne, bagażniki, bagażnik i komponenty Alpha oraz mocowania anteny CB.
 • Koła i elementy dystansowe adaptera koła.

4 letnia gwarancja:

 • Amortyzatory Falcon: wszystkie produkty Falcon, w tym amortyzatory serii 1, 2 i 3, a także stabilizatory serii Nexus zamontowane w serwisie autoryzowanego dystrybutora lub instalatora oraz przy spełnieniu wymogu regularnych przeglądów zgodnie z harmonogramem umieszczonym na karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.

3 letnia gwarancja:

 • Amortyzatory Falcon: wszystkie produkty Falcon, w tym amortyzatory serii 1, 2 i 3, a także stabilizatory serii Nexus zamontowane po za serwisem autoryzowanego dystrybutora lub instalatora
 • Zestaw hamulcowy Delta.
 • Skrzynia rozdzielcza; zestawy z krótkim wałem, reduktor przełożenia 2WD (napęd na koła tylne).

1 roczna gwarancja:

 • Zespoły osi i obudowy osi: Tera60, CRD60, Tera44, Tera30, zwrotnice wewnętrzne i zewnętrzne, półosie i zestawy do konwersji na osie typu “Full Float”.
 • Tuleje: Wahacz Alpine i drążek kierowniczy (nie obejmuje IR).
 • Wał napędowy i elementy wału napędowego: Wały napędowe CV, zestaw CV Rzeppa i jarzma.
 • Sprzęt ratowniczy: pasek holowniczy, pasek na drzewo i d-ringi.

90-dniowa gwarancja:

 • Lakier i powłoki proszkowe: obejmuje wyłącznie wady – nie obejmuje standardowego zużycia estetycznego spowodowanego użytkowaniem/nadmiernym użytkowaniem.

Brak gwarancji:

 • Elementy ulegające zużyciu: tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe.

ŚRODKI PRAWNE PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI

W odniesieniu do każdego wadliwego produktu w Okresie Gwarancji, według własnego uznania: (a)
naprawimy lub wymienimy taki produkt (lub wadliwą część) bezpłatnie lub (b) zwrócimy cenę zakupu
takiego produktu. Jeśli zdecydujemy się dokonać naprawy lub wymiany wadliwego produktu,
pokryjemy również koszty wysyłki i opłaty manipulacyjne związane ze zwrotem naprawionego lub
wymienionego produktu.

SERWIS GWARANCYJNY

Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy zadzwonić do naszego Działu Obsługi Klienta pod
numer (+48) 530 30 20 30, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00. Działu Obsługi
Klienta jest nieczynny w soboty, niedziele i wszystkie główne dni ustawowo wolne od pracy. Do
wszystkich zwrotów należy dołączyć dowód zakupu lub oryginał faktury. Klient ponosi
odpowiedzialność za demontaż/wyjęcie produktu z pojazdu. Klient ponosi opłaty za przesyłkę
przychodzącą (od klienta do nas). Pokrywamy koszty przesyłki zwrotnej.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ

OPISANE POWYŻEJ ŚRODKI PRAWNE SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI
PRZYSŁUGUJĄCYMI UŻYTKOWNIKOWI ORAZ STANOWIĄ NASZĄ CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PRAWNĄ ZA NARUSZENIE NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PRAWNA W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PRZEKRACZA RZECZYWISTEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ
UŻYTKOWNIKA ZA WADLIWY PRODUKT, ANI W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ
ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA WSZELKIE NASTĘPCZE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE LUB
RETORSYJNE SZKODY LUB STRATY, BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE.